Cumartesi, 23 Ocak 2021

S.S.S

EN ÇOK SORULAN SORULAR:

1)- Aidatlarımız nereye gidiyor?

Cevap:           Sakinlerimiz tarafından ödenen aidatlarımız, düzenli olarak zorunlu giderler hariç kalan aidat ücretleri blok hesaplarına düzenli olarak yatırılmaktadır. Blok hesaplarında kullanılması blok yöneticilerine aittir.

2)- Bankamatik ve kira gelirleri ne oluyor?

Cevap:           Bilindiği üzere bazı blok yöneticilerimizin karşı çıkmasına rağmen 2015 yılında Gölbaşı’ na taşınacak olan ATM’ ler Ada Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şahin ATUĞ ve Ada Yönetim üyelerimizin yoğun çabalar ı  sonucun da  6 aylık bir uğraştan sonra sitemize kazandırılmıştır. Buralardan gelen gelirler her yıl aralık ayında arsa payına göre paylaştırılarak blok hesaplarına aktarılmaktadır. 

2017 yılında bloklara yatırılan paralar L5 BLOKLAR …………………../C2 BLOKLAR………………../ C BLOKLAR

2018 yılında bloklara yatırılan paralar L5 BLOKLAR …………………../C2 BLOKLAR………………../ C BLOKLAR

3)- DOĞALGAZ  REGÜLAJ  İSTASYONU  ( Bankamatikler Bölgesinde Bulunan Doğalgaz Basınç İstasyonu) ?

Cevap:           2014 Yılında göreve gelen Ada Başkanımız Sayın Şahin ATUĞ’ un yaptığı araştırmalar sonucunda doğalgaz istasyonunun Başkent Doğalgaz A.Ş. adına herhangi bir tapu kaydının olmadığını tespit etmiştir.  Bahse konu arsanın Adamıza ait olmasından dolayı  Başkent Doğalgaz A.Ş. ile yapılan yazışmalar ve görüşmelerden sonra herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Bunun sonucunda mevcut ada yönetim kurulu tarafından dava açılmış ve  Ecrimisil ( Haksız İşgal Taminatı) yönünde  dava kazanılmıştır. Dava Başkent Doğalgaz tarafından yargıtaya taşınmış ve Temyiz işlemleri devam etmektedir. Başkent Doğalgaz A.Ş. toplam 4 yıllık bedeli 5400,  TL olarak ödemeyi kabul etmiş; Ancak ada yönetim kurulu başkanımız tüm sakinlerimizden % 18 lik bir doğalgaz indirimi yapılmak sureti ile davadan vaz geçebileceğini beyan etmiştir. Şu anda davamız yargıtayda Temyiz sürecindedir.

 

4)- Ada Yönetimimiz Resmi Kurumlara ne gibi sorunlarla ilgili yazılar yazıp çözüm aramıştır?

Cevap:           Ada Yönetimimiz, Sakinlerimizin rahatsız olduğu konularda ilgili kurumları konudan haberdar ederek pek çok resmi yazışmalar yaparak çözüm aramıştır. Yapılan bu yazışmalar ekte belirtilmektedir.

NOT

Ada Yönetimimiz Görevde olduğu sürece, özellikle Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şahin ATUĞ, hiçbir zaman sakinlerimize ekstra yük getirebilecek olan paraların toplanmasını onaylamamış ve sitemize alternatif gelir yolları aramıştır. 4 Yıl boyunca sakinlerimizden aidat dışında herhangi bir para toplanmamıştır.

 

 

Yönetim Bilgilerimiz

Adres: PARK EYMİR KONUTLARI 113122 ADA YÖNETİMİ EYMİR MAH. IŞIKLI GÖLÜ CAD. NO 439/1 P || Telefon: 0 312 484 35 95 || Email: info@zirvekonutlari.com